Språkutveckling i förskolan – Föräldracoachning

Kort om kursen

Utnyttja föräldramötet till att låta våra logopeder informera föräldrarna om hur de bäst kan bidra till en god språkutveckling hos barnen.

För vem?

Föräldrar till barn i förskolan. Lämpligt för t.ex. föräldramöten.

Kursens syfte?

Information om barnets normala språkutveckling samt när man bör söka hjälp. Vi ger även information om hur man som förälder och anhörig kan stimulera barnets språkutveckling i vardagen, samt riktlinjer och tips kring användande av i-Pad/dator.

Hur lång är kursen?

60-120 minuter

Tid och plats för kursen

Enligt överenskommelse.

Pris?

60 minuter: 1995 kr exkl. moms.

90 minuter: 2495 kr exkl moms

120 minuter 2995 kr exkl moms

För kurser utanför Stockholmsområdet tillkommer kostnad för resa och eventuell ackomodation.

Vad gäller vid anmälan till kurser och workshop?

Fyll i en intresseanmälan via formuläret nedan, eller ring oss på 08-6234302. Tillsammans kommer vi överens om lämpligt tillfälle och plats för kursen. Anmälan är bindande först när vi har en färdig överenskommelse. Fakturering sker i förskott till den fakturaadress du angivit. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode.