Kurs: Språkstörning i förskolan

Kort om kursen

Under fyra actionfyllda kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för barn med språkstörning eller språksvårigheter i förskolan.

För vem?

Pedagoger i förskolan.

Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig:

  • Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet.
  • Goda kunskaper kring språkligt förhållningssätt och verktyg för att underlätta kunskapsinhämtningen för barn med språkstörning/språksvårighet.
  • Goda kunskaper om allmän språklig stimulans för att förebygga språksvårigheter/språkstörning.
  • Kurstagaren kommer även att få tillgång till Only for Heroes kunskapsbank om språkstörning och språksvårigheter.

Kursens upplägg?

  • Fyra kurstillfällen à 90 minuter vardera.
  • Kursdeltagarna får uppgifter/övningar att utföra i den dagliga verksamheten att utföras mellan fortbildningstillfällerna för att på så sätt befästa kunskaperna.
  • Samtliga kursdeltagare bör, för att uppnå önskade resultat, närvara vid samtliga fortbildningstillfällen, samt prioritera de uppgifter som ska utföras.
  • Kursdeltagarna förväntas förbereda sig genom att läsa ett antal artiklar , som erhålles innan kursstart.

Tid och plats för kursen?

Enligt överenskommelse.

Pris?

2500 kr/person (minst 6 deltagare). Moms tillkommer. Faktureras innan kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode.

Vid stora grupper, eller om ni är färre än 6 kursdeltagare – kontakta oss via formuläret nedan för offert. För kurser utanför Stockholmsområdet tillkommer kostnad för resa och eventuell ackomodation.

Vad gäller vid anmälan till kurser och workshop?

Fyll i en intresseanmälan via formuläret nedan, eller ring oss på 08-6234302. Tillsammans kommer vi överens om lämpligt tillfälle och plats för kursen. Anmälan är bindande först när vi har en färdig överenskommelse. Fakturering sker i förskott till den fakturaadress du angivit. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode.

Kontakta oss! Anmäl dig till en utbildning här eller beställ en föreläsning. Vi svarar också gärna på dina frågor kring våra utbildningar och föreläsningar!

Linda