Språkliga utmaningar i förskolan, del 1 – Små förändringar – stora resultat!

Kort om kursen

Genom en kombination av föreläsning och workshop kommer våra duktiga logopeder förse personalteamet med verktyg att upptäcka och hjälpa barn med språkliga svårigheter, och ge en god språklig stimulans till alla barn. Kursen kan med fördel kombineras med vår workshop: Pedagogiskt språkligt material eller hyllvärmare?.(kontakta oss för kostnadsförslag).

För vem?

Vänder sig till all personal som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn i förskolan. Inga specifika förkunskaper krävs. För dig som redan har mycket goda kunskaper kring språkstörning, eller som redan gått denna kurs, kan vi rekommendera påbyggnadsutbildningen: Språkliga utmaningar i Förskolan, del 2 (kurssidan är under utveckling. Kontakta Only for Heroes för mer information)

Kursens syfte?

Efter avslutad kurs har deltagarna fått grundläggande kunskap om barnets normala språkutveckling, vad språkstörning är, hur en språkstörning kan ta sig uttryck och inledande information om hur du som pedagog i förskolan kan stötta barn med språksvårigheter, och erbjuda språklig stimulans i vardagen till alla barn. Grundläggande information om flerspråkighet och neuropsykiatriska funktionsvariationer (t.ex. ADHD och Autism) kommer också att ges.

Hur lång är kursen?

3, 4 eller 6 timmar (I den längre versionen finns större möjlighet att skräddarsy kursen, och fördjupa kunskaperna inom specifika områden enligt era önskemål)

Tid och plats

Enligt överenskommelse

Deltagarantal

Ca 10-25 personer (kontakta oss om ni är fler eller färre, så återkommer vi med ett kostnadsförslag).
Pris?

3 timmar: 4950 kr exkl moms

4 timmar 5950 kr exkl moms

6 timmar: 7950 kr exkl moms

Om kursen hålls utanför Stockholmsområdet tillkommer kostnad för resa samt ev. ackomodation.

Vad gäller vid anmälan till kurser och workshop?

Fyll i en intresseanmälan via formuläret nedan, eller ring oss på 08-6234302. Tillsammans kommer vi överens om lämpligt tillfälle och plats för kursen. Anmälan är bindande först när vi har en färdig överenskommelse. Fakturering sker i förskott till den fakturaadress du angivit. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode.