Linda McCluskey

Linda McCluskey

Logoped, FunkaMera

Fråga Logpeden!

Skicka dina frågor till service@funkamera.se så lägger vi upp din fråga med svar på vår frågespalt.

Handledning

Låt våra erfarna logopeder och specialpedagoger guida arbetslaget gällande NPF, språkstörning, dyslexi eller andra ärenden. Vi utgår alltid från verksamhetens behov när vi planerar handledning. Vi erbjuder handledning online eller på plats i verksamheten. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa er stärka er kompetens och skapa motivation inför förändring av arbetssätt i er verksamhet.

Kunskap

Våra handledare har alla gemensamt att de har relevant uppdaterad utbildning, har lång arbetserfarenhet och är frekvent anlitade i sina yrkesroller.

Flexibla lösningar

Kanske behöver du bara få en knuff i rätt riktning, eller behöver din organisation en mer omgripande lösning. Med våra handledare kan du lätt kommunicera via mejl, skype eller träffa oss i verkligheten antingen hos oss eller ute i din verksamhet.

Motivation

Vad behöver ni hjälp med? Saknar ni viss kompetens eller behöver ni fungerande språkliga rutiner för ert specialpedagogiska arbete.