Vi flyttar in hos Funka Mera! Snart hittar du hela vårt sortiment hos funkamera.se. Vi har därför något längre leveranstider än vanligt. Lägg din order senast söndag 18/11 före 23.59 och få 10% på hela vårt sortiment!

Kurs: Språkstörning i klassrummet

 

Kort om kursen

Under fyra actionfyllda kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för era elever med språkstörning eller språksvårigheter. 

För vem?

Pedagoger i grundskolan.  

Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig:

  • Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet.
  • Goda kunskaper kring språkligt förhållningssätt och verktyg för att underlätta kunskapsinhämtningen för elever med språkstörning/språksvårighet.
  • Goda kunskaper om allmän språklig stimulans för att förebygga språksvårigheter/språkstörning.
  • Kurstagaren kommer även att få tillgång till Only for Heroes kunskapsbank om språkstörning och språksvårigheter.

 

Kursens upplägg?

  • Fyra kurstillfällen à 90 minuter vardera.
  • Kursdeltagarna får uppgifter/övningar att utföra i den dagliga verksamheten att utföras mellan fortbildningstillfällerna för att på så sätt befästa kunskaperna.
  • Samtliga kursdeltagare bör, för att uppnå önskade resultat, närvara vid samtliga fortbildningstillfällen, samt prioritera de uppgifter som ska utföras. 
  • Kursdeltagarna förväntas förbereda sig genom att läsa ett antal artiklar , som erhålles innan kursstart.

 

Tid och plats för kursen?

Enligt överenskommelse. 

Pris?

2500 kr/person (minst 6 deltagare). Moms tillkommer. Faktureras innan kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode. 

Vid stora grupper, eller om ni är färre än 6 kursdeltagare - mejla oss på info@onlyforheroes.se för offert. För kurser utanför Stockholmsområdet tillkommer kostnad för resa och eventuell ackomodation.

Hur bokar jag kurser och workshop?

Mejla din intresseanmälan till info@onlyforheroes.se, eller ring oss på 08-6234302. Tillsammans kommer vi överens om lämpligt tillfälle och plats för kursen. Anmälan är bindande först när vi har en påskriven överenskommelse. Fakturering sker i förskott till den fakturaadress du angivit. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode.