Vi flyttar in hos Funka Mera! Snart hittar du hela vårt sortiment hos funkamera.se. Vi har därför något längre leveranstider än vanligt. Lägg din order senast söndag 18/11 före 23.59 och få 10% på hela vårt sortiment!

Svårigheter med social kommunikation

387 kr Ord. Pris (429 kr)
10% FLYTTREA t.o.m. 2018-11-18

LÄS MER OM

Det här är en bok som underlättar vardagen. Svårigheter med social kommunikation sätter fokus på sådant som ofta är bortglömt men minst lika viktigt för barnet i ett livslångt perspektiv som alla ord i världen.

Vi behöver som föräldrar, lärare, specialpedagoger och logopeder bli bättre på att ge barn och elever stöd även i utvecklingen av den sociala kommunikationen. En grupp av logopeder i staden Portsmouth i södra England har sammanställt sina tankar och goda råd i en handbok full av praktiska förslag. I ett överskådligt diagram har de samlat många olika delfärdigheter. Där kan man markera barnets starka och svaga sidor och sedan planera sina insatser. Varje delfärdighet presenteras både i teori och praktik, det vill säga konkreta förslag på hur man gör för att hjälpa barnet vidare. I många fall ges förslag för olika åldrar eller utvecklingsnivåer.

Det är inte fråga om konkreta material i form av bilder och skrivna ord, utan snarare underlag för samtal och inspiration till insiktsskapande aktiviteter.

Barn som har svårigheter med sin samtalsförmåga:

  • har problem med uppmärksamhet och lyssnande
  • har svårigheter med turtagning
  • kan använda olämplig eller ovanlig ögonkontakt, kroppsspråk eller personligt avstånd
  • tycker att det är svårt att tala om många ämnen - särskilt om sådant som inte intresserar dem, eller kan inte hålla sig kvar i  ämnet, och talar snart inte om samma sak som sin samtalspartner
  • har svårt att förstå och formulera frågor
  • har svårt att hitta lämpliga sätt att inleda och avsluta samtal
  • har svårt att ansluta sig till samtal som redan håller på
  • använder i liten utsträckning sådana vanliga verbala och icke-verbala beteenden som markerar intresse, som att nicka, säga “mm”, ställa frågor och se intresserad ut
  • är socialt isolerade och har svårt att få vänner

Boken är översatt av leg. logoped Astrid Frylmark och faktagranskad av leg. logoped, med. dr. Carmela Miniscalco.

Boken kompletteras med bonusmaterial på www.frylmark.net.

Författare: Lucy Prosser m.fl.

Läs mer

MANUALER

Dokument (0)

DELA

Blogga om

TILLVERKARE