Rotfrukt

LÄS MER OM

Rotfrukt av Merete Herrström är en ”klassiker” i arbetet med morfologisk medvetenhet. Nu säljs detta uppskattade material via OrdAF! Häftet innehåller muntliga och skriftliga övningar samt ett morfologiskt diktamensprov att användas individuellt eller i grupp.

Den som kan stava till hög men inte till högt (*hökt), till hav och till örn men inte till havsörn (*hafsörn) eller till lugn men inte till lugnt (*lungt) har stannat av på nybörjarnivå. På sådan ljudenlig felstavning biter inga "regler" - det är den språkliga medvetenheten som brister. Riktigt svaga stavare stavar inte sällan fel på detta sätt, som det låter, ända upp i vuxen ålder.

Det är den morfologiska principen (med fokus på betydelse, härledning och släktskap) som styr den svenska ortografin. De ljudbaserade reglerna är underordnade. Därför gynnas stavningsförmågan om man blir vän med morfemen, ordens minsta betydelsebärande element, och faktiskt också läsförståelsen!

Rotfrukt syftar till att stimulera den språkstrukturella kompetensen hos elever på mellannivå och att väcka lust till språket. I Rotfrukt laborerar vi uteslutande med rotmorfem, den mest konkreta morfemtypen, i helt vanliga sammansatta ord. Vi delar itu och sätter ihop, vi hittar på egna ord, vi prövar olika bindesätt och reflekterar över vilka "roller" de olika orddelarna spelar i ordbygget. Pedagogiska nyckelbegrepp är aktivitet och dialog. Arbetssättet lämpar sig därför särskilt väl i liten grupp. Läraren är handledare, debattledare eller lekledare och mera sällan undervisare.

Rotfrukt är ett rent arbetsmaterial med muntliga och skriftliga övningar (inkl. kopieringsunderlag). Det innehåller också ett morfologiskt diktamensprov som kan tjäna som mått på gruppens nivå eller enskilda elevers morfologiska insikter.

Häfte: 40 sidor
Utgivningsår: 2004
Författare: Merete Herrström
ISBN 91-973469-4-2

 

Läs mer

VIKTIG INFORMATION

MANUALER

Dokument (0)

DELA

Blogga om

TILLVERKARE

390 kr

Du kanske också är intresserad av