Räkna med bråk-Kit (för en elev)

599 kr

LÄS MER OM

Elever med matematiksvårigheter behöver ofta extra stöd gällande alla de grundläggande begrepp som finns inom matematiken. Dessutom behöver många stöd i form av konkret, laborativt material för att kunna förstå och visualisera olika antalsbegrepp.

Med vårt Räkna med bråk-Kit, får eleverna utforska begrepp och grundläggande principer inom området bråk.

Materialet i Räkna med bråk-Kit riktar sig till elever i grundskolan eller särskolan som inte tidigare har kommit i kontakt med bråk, eller för dem som behöver extra stöd kring de grundläggande begreppen i matematik.

Inlärningen sker på ett konkret och interaktivt sätt. Med det medföljande laborativa materialet får eleven möjlighet att själv repetera de begrepp och tal som finns i böckerna (se sidhänvisningar). 

Innehåll:

 

Läs mer

MANUALER

Dokument (0)

DELA

Blogga om

TILLVERKARE