Vi flyttar in hos Funka Mera! Snart hittar du hela vårt sortiment hos funkamera.se. Vi har därför något längre leveranstider än vanligt. Lägg din order senast söndag 18/11 före 23.59 och få 10% på hela vårt sortiment!

I skolan

405 kr Ord. Pris (450 kr)
10% FLYTTREA t.o.m. 2018-11-18

LÄS MER OM

I skolan från Varimages möjliggör för barnet att ta en aktiv roll i att skapa och muntligt uttrycka berättelser med bilder som stöd. Barnen kommer att uppskatta detta interaktiva spel eftersom de, på varje steg längs vägen, själva kan lägga till detaljer och förändra berättelserna med hjälp av utbytbara delar. Den här processen främjar många grundläggande färdigheter såsom kreativitet, kommunikation och språklig förmåga, fantasi, logiskt tänkande och även finmotoriska färdigheter. Barnen kan använda I skolan på egen hand eller tillsammans med en vuxen. Bildserierna är enkla och lätta att förstå. Den stora mängden utbytbara delar utmanar och lockar barnet till kommunikation och diskussion. Berättelserna ges nya infallsvinklar varje gång de berättas vilket gör att de kommer att vara spännande och motiverande under en lång tid. I skolan kan med fördel användas i olika terapiformer.

Inlärningsmetod
I skolan är uppdelat i fyra olika berättelser med tillhörande bilder och utbytbara bilddetaljer. Varje berättelse utgår från en situation som illustreras på 3-5 bilder, "Den första skoldagen", "Läxor", "Vad orättvist" och "Fritid". Du som pedagog eller logoped avgör vilken av berättelserna som är lämplig att börja med. 

 I skolan består av 4 berättelser bestående av 3-5 kartongbilder i format 12,5 x 12,5 cm. Varje bild har mellan en till fyra tomma platser där man kan trycka fast utbytbara bilddetaljer. Bilderna är färgkodade på baksidan (röd, blå, grön och blå) för att underlätta sortering och fördelning av bilderna till de olika berättelserna.
84 stycken utbytbara bilddetaljer
pedagogisk vägledning

Från cirka 6 år. Obs: Ej lämplig för barn under 3 års ålder. Innehåller smådelar.

Läs mer

MANUALER

DELA

Blogga om

TILLVERKARE