Framsteg - Addition och Subtraktion 1-20

LÄS MER OM

Framsteg i matematiken är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande matematikfärdigheter.

Addition och Subtraktion 1-20 innehåller
■ Övningar att läsa, skriva och använda tal
■ Likhetstecknet
■ Övningar att dela upp tal

Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande.
Inlärningstakten är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de sju häftena omfattar talområdet 1–20. Bokserien är avsedd för elever i åk. 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt för elever i grundsärskolan. Men dessa böcker kan även användas av äldre elever om behovet finns.
Till denna serie finns också två tallinjer, en för väggen i klassrummet och en som eleverna kan ha framför sig på skolbänken. 

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-06-4
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg

Läs mer

VIKTIG INFORMATION

DELA

Blogga om

TILLVERKARE

65 kr

Du kanske också är intresserad av