Om oss

Varför Only for Heroes?

Namnet Only for Heroes föddes ur idén att de verkliga hjältarna är de som får kämpa mot extra svåra odds i tillvaron. Precis som serietidningarnas superhjältar, så behöver våra hjältar tillgång till rätt verktyg för att kunna uträtta stordåd. Även du som i vardagen arbetar för att göra livet lättare för barn och ungdomar med funktionsvariationer är en hjälte!

Vad är Only for Heroes?

Only for Heroes är återförsäljare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. Genom att tillhandahålla handplockade verktyg för inlärning, gör vi inlärningen rolig, och hjälper till att ge alla barn och ungdomar möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder också kurser, föreläsningar och workshops kring bland annat språkstörning, dyslexi och neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. Vi har också många hjälpmedel som underlättar språkinlärningen för nyanlända eller för den som har svenska som andraspråk. 

Om du kontaktar oss kan du få hjälp att välja ut precis de verktyg för inlärning som passar ditt barn eller dina elever. Vi besöker dig också gärna i din verksamhet för att inventera behoven av material.

Vilka är vi som jobbar på Only for Heroes? 

Vi som jobbar på Only for Heroes är logopeder och föräldrar. En del av oss har egna funktionsvariationer, eller är föräldrar till barn med särskilda behov. Gemensamt för oss är att vi brinner för att göra tillvaron enklare för våra superhjältar - de barn och ungdomar som får kämpa lite extra i vardagen. 

Vilka är våra kunder?

Du som är kund kanske är förälder eller annan anhörig, eller så jobbar du som skolledare, förskolechef, pedagog, specialpedagog, talpedagog eller logoped. Kanske har du barn i behov av särskilt stöd i din närhet, eller så söker du bara efter pedagogiskt material som håller hög kvalitet och är roligt för både vuxna och barn att använda.

 Tack för att du är en hjälte! /Anna-Karin, Linda, Miriam, Cecilia och Anna 

 

Only For Heroes AB

Adress: Industrigatan 7B, 112 46 Stockholm

Telefonnummer: 08-6234302
e-post: info@onlyforheroes.se
Organisationsnr: 559039-5231
Bankgiro: 5067-7244

 

Kontakt

Hej! Vad kan vi hjälpa till med? : *
Namn: *
E-post: *
Telefon: *