Blogging for Heroes

Totalt 12 poster
Sida 1 av 3
1 2 3
2017-03-01 11:43
Anna-Karin Arnald
Genom att lära sig kategorisering (att sortera ord i olika kategorier) får barnet hjälp att förvara ord och begrepp på rätt ställe, så att det blir lättare att förstå, minnas och hitta orden när de behöver dem.
kommentar(er)
2017-02-15 18:13
Anna-Karin Arnald
Med konkret material, bildstöd, tid,tålamod och mycket repetition kan barn med språkstörning stödjas vid inlärning av matematikens begrepp.
kommentar(er)
2016-12-09 13:00
Här besvaras några vanliga frågor som föräldrar kan ha kring sitt barns tal- och språkutveckling, och förhoppningsvis lugna ett eller annat klappande föräldrahjärta.
kommentar(er)
2016-09-25 13:12
Anna-Karin Arnald
Dyslexi innebär bland annat svårigheter med avkodning vid läsning och stavning. Avkodning är den tekniska delen i läsningen – dvs förmågan att läsa ihop bokstäver till ord är inte en automatiserad process.
kommentar(er)
2016-09-08 21:29
Anna-Karin Arnald
Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen. Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Här förklaras begreppet språkstörning, och hur det kan vara att leva med språkstörning.
kommentar(er)
Totalt 12 poster
Sida 1 av 3
1 2 3