Utbildning

I takt med att kunskapen om t.ex. adhd, autism, språkstörning och dyslexi ökar, så ökar också mängden elever som får en diagnos. En diagnos är ingen “stämpel”, utan ett sätt att beskriva individens styrkor och svagheter. Genom den kunskapen vill vi kunna ge alla elever förutsättningar att utvecklas efter sina förmågor, och nå sin fulla kapacitet. Men en utredning som leder till diagnos är bara ett första steg, avsett att peka ut riktningen. Det är nu som det hårda arbetet börjar.

Våra styrkor

Bland våra kunniga föreläsare och utbildare finns logopeder, läkare, specialpedagoger, psykologer, coacher och en och annan hjälte. Gemensamt för dem alla är att de har viktig kunskap att dela med sig av kring NPF

Att undervisa en elev med en funktionsvariation/ funktionsnedsättning kan jämföras med att försöka passa in en rund form i en fyrkantig mall. Vi får ofta höra att individuella anpassningar krävs, men får sällan veta hur det ska gå till.

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor kring våra utbildningar och föreläsningar!

Telefon: 0510-12900

E-post: service@funkamera.se