Grundsärskola/specialskola

Här har vi valt ut material, såsom spel, språkstimulerande material, böcker, material för TAKK och övriga hjälpmedel, som specifikt kan passa för elever i särskolan, språkklasser eller andra särskilda undervisningsgrupper/specialskolor.  

Produkter