Tangle, Känselmaterial, Taktila hjälpmedel och Fidget Toys

Tangle, Känselmaterial, Taktila hjälpmedel och Fidget Toys

Ofta har personer med koncentrationssvårigheter med t.ex. ADHD svårt att sitta stilla och behöver ha kroppen i konstant rörelse för att kunna fokusera. Tvärtemot vad man tidigare trott, så behöver den ständiga rörelsen inte vara dålig, utan fyller faktiskt ett syfte. De med ADHD har visat sig prestera bättre när de får vara fysiskt aktiva i en inlärningssituation men även med ASD/Aspergers syndrom har ofta också ett större behov av att fingra med något för taktil stimulering. Kärt barn har många namn och i Sverige kallas taktila hjälpmedel/Känselmaterial ibland för stress- och skrivbordsleksaker och på engelska kallas de för ”Fidgets” eller ”Fidget Toys” Ordet Fidget kan närmast översättas med ”plocka” eller ”fingra”. Använd dem och få hjälp att hålla koncentrationen uppe när du behöver sitta still längre stunder. 

Produkter
 • från 85 kr
 • OSM
  149 kr
 • 138 kr
 • 75 kr
 • 56 kr
 • från 131 kr
 • från 69 kr
 • 188 kr
 • Totalt 19 poster
  Sida 1 av 2
  1 2