Dyskalkyli (Matematiksvårigheter)

Det finns många faktorer som kan orsaka räknesvårigheter. Svagt arbetsminne, koncentrationssvårigheter och nedsatt begåvning är några exempel. För lite träning och dåligt självförtroende är andra. Läs- och skrivsvårigheter kan också leda till problem. Många med dyslexi får kämpa oerhört hårt för att lära sig multiplikationstabellen utantill, och en del kastar om siffror på samma sätt som de kastar om bokstäver. För en mindre grupp personer kan det vara svårt att hitta en förklaring till matematiksvårigheterna. De kan prestera bra inom alla andra områden. Det kan då handla om specifika räknesvårigheter, eller dyskalkyli (källa: Svenska Dyslexiförbundet ). Här hittar du några verktyg som kanske kan hjälpa er att få ordning på siffrorna, och som kan bidra till en och annan aha-upplevelse, oavsett orsaken till räknesvårigheterna. 

Produkter
 • 200 kr
  Tillfälligt slut i lager
 • 179 kr
 • 219 kr
  Tillfälligt slut i lager
 • 37 kr
  Tillfälligt slut i lager
 • 37 kr
  Tillfälligt slut i lager
 • Totalt 28 poster
  Sida 1 av 3
  1 2 3