Dyslexi (Läs/Skrivsvårigheter)

Termen läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva och kan bero på många olika saker. Personer med Dyslexi har specifikt svårt att avkoda text och att stava, medan andra kan ha svårt med t.ex. läsförståelse. Här har vi samlat material, som på olika sätt underlättar läs- och skrivinlärningen, avkodningen, skrivandet eller förmågan till läsförståelse. Läs mer om Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter här!

Produkter
  • 69 kr
    Tillfälligt slut i lager
  • 413 kr
  • 399 kr
    Tillfälligt slut i lager