Autism/Aspergers syndrom

Det kan vara knepigt att hitta bra material till den som har autism, aspergers syndrom eller andra svårigheter inom autismspektrat, eftersom gruppen är så stor och de individuella skillnaderna är enorma. Många behöver hjälp med strukturen, och kan vara känsliga för ljud eller andra sinnesintryck, medan andra behöver hitta material som är lockande och tillräckligt intellektuellt stimulerande. Här har vi samlat några verktyg. Du kan läsa er om olika typer av autismspektrumstörningar hos Autism- och Aspergerförbundet och hos Riksförbundet Attention 

Produkter