Schubi

Schubi är ett väletablerat tyskt företag som är kända för sina genomarbetade bildmaterial.Bilderna och sekvensserierna kan användas för att öva specifika ord eller begrepp, för att stimulera till samtal och muntligt berättande eller som inspiration och stöd till era dagliga aktiviteter.

Produkter