Bloggposter med taggen: hjälpmedel

Fokus på läsförståelse vid dyslexi

Vid dyslexi bör fokus läggas på läsförståelse

Vad är dyslexi? Dyslexi innebär svårigheter med avkodning vid läsning. Avkodning är den tekniska delen i läsningen – dvs förmågan att läsa ihop bokstäver till ord. För att detta ska fungera bra i t.ex. en inlärningssituation krävs att läsningen är automatiserad, dvs att man inte behöver tänka på HUR man ska göra varje gång man […]