fbpx

Skapa en NPF-anpassad lärmiljö

För den som har svårt att reglera sin uppmärksamhet, sortera olika sinnesintryck eller förstå och komma ihåg information, kan en helt vanlig dag i skolan upplevas kaotisk. Detta tar energi från inlärningsprocessen och kan i många fall leda till utagerande beteende, eller att eleven blir hemmasittande och inte orkar gå till skolan. Genom anpassningar av lärmiljön, och bemötandet av eleverna, kan vi undvika de värsta fallgroparna, och ge fler elever optimala förutsättningar för inlärning.

Läs gärna texten om Sam, som är en elev med annorlunda perception.

Att NPF-anpassa skolan behöver inte vara så svårt eller dyrt som många tror. Med relativt små åtgärder kan vi skapa förändring, som märks på riktigt. En NPF-säkring tar tid, och tålamod krävs, men det positiva är att du kommer att se resultat av arbetet tidigt i processen. Varje liten anpassning du gör kommer att ge resultat i form av lugnare och tryggare elever.

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet NPF inkluderar t.ex ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Även t.ex språkstörning, dyslexi och dyskalkyli anses ibland ingå i NPF-familjen. För dig som vill lära dig mer om hur du anpassar lärmiljön för elever med språkstörning, vill jag särskilt tipsa om vår webbkurs: Språkstörning, inkluderande verktyg i klassrummet. 

Den som har NPF kan ha svårt att:

 • Reglera sin uppmärksamhet
 • Tolka och sortera olika sinnesintryck
 • Tolka information i tal eller skrift
 • Kommunicera med sin omgivning
 • Hålla kvar information i minnet
 • Styra sina impulser och anpassa aktivitetsnivå

Det förekommer också att barn med NPF har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, inlärningssvårigheter eller matematiksvårigheter.

Miljön i skolan är full av intryck, samtidigt som eleven förväntas prestera, sitta still långa stunder, följa muntliga eller skriftliga instruktioner och interagera med vuxna och jämnåriga enligt de sociala normer som råder. De flesta av oss klarar detta utan att ens reflektera över det. Men för den med autism eller ADHD kan en helt vanlig skoldag bli överväldigande.

Alla elever med NPF är olika, men de åtgärder som finns i listan här gagnar de allra flesta. Även elever utan funktionsnedsättningar.

Skapa en NPF-anpassad lärmiljö (liten checklista):

 • Se till att kunskap om NPF finns hos minst någon person i varje arbetslag, samt i elevhälsoteamet  och skolledningen.
 • Om du inte har tiden eller resurserna kan en god start vara att införskaffa Linda Jensens bok Inkluderingskompetens vid adhd och autism
 • Se över ljussättningen i skolans lokaler.
 • Minimera mönster och information på väggar och skåp.
 • Ljuddämpa alla rum, samt minimera ljud som kan störa koncentrationen i klassrummet.
 • Hjälp eleverna att orientera sig i tid och rum med tydliga klockor och anvisningar med text och bildstöd i lokalerna.
 • Om möjligt, satsa på hemklassrum istället för elevskåp.
 • Se till att en uppsättning hjälpmedel för barn med NPF finns i varje klassrum, tex en fotgunga, sittkuddar, knäfiltar med tyngd, tyngdvästar, bänkskärmar, tidshjälpmedel och olika taktila hjälpmedel för att underlätta fokus och lugn. För att underlätta för dig har vi tagit fram olika Skol-kit, med speciellt utvalda produkter för klassrummet.

Förhållningssätt i- och utanför klassrummet, att tänka på

 • Varierade arbetssätt under lektionerna.
 • Avgränsade arbetsuppgifter med små delmål.
 • ”Bocka av” avklarade uppgifter – Ge tydlig och positiv feedback!
 • Korta och varierade genomgångar.
 • Tydlig struktur på tavlan.
 • Pausa, sträck på benen och fyll på energi OFTA!
 • Förbered eleverna inför avvikelser från schemat, t.ex vid idrottsdagar och studiebesök.
 • Samarbeta och ge vårdnadshavarna information om läxor, hemuppgifter och schemaavikelser etc.

Inköpsställen

Du hittar de hjälpmedel du behöver och lite till i vår webbutik på
Funkamera.se (tyngdprodukter, taktila hjälpmedel, tugghjälpmedel m.m).

Only for Heroes tipsar

hjälpmedel för koncentration

Sittkudde, knottror och piggar

Sittkudde

Beprövat och uppskattat hjälpmedel för barn och vuxna som behöver hjälp med att sitta stilla.

hjälpmedel för lugn och ro

Tyngdhoodie, varierbar vikt

Tyngdhoodie, varier­bar vikt

Lämplig att använda vid till exempel sensorisk inte­gra­tions­störning, autism­spektrum­störning eller hyper­aktivitet.

hjälpmedel för lugn och ro

Knäfilt med tyngd

Knäfilt med tyngd

Ökar välbefinnandet genom bättre kropps­upp­fatt­ning, och bidrar till ökad kon­cen­tra­tion och in­lärnings­för­måga.

tugghjälpmedel

Penntopp Bite Saber

Penntopp Bite Saber

Diskret tugg­hjälp­medel för penn­bitare, perfekt i klass­rummet eller på mötet.

tidshjälpmedel

Time-timer

Time-timer

Ett tidshjälpmedel som gör det lätt att hålla reda på tiden, i skolan och vid andra aktiviteter.

tugghjälpmedel

Tugghalsband

Tugghalsband

Snyggt och enkelt tugg­hjälp­medel för fokus, lugn och ökad kon­cen­tra­tion.

bok

Svårigheter med social kommunikation

Svårig­heter med social kommunika­tion

Underlag för samtal och inspira­tion till insikts­skap­ande aktivi­teter för barn med svårig­heter med social kommunika­tion.

NPF-säkring

Fingertrix-kit

Finger-trix-kit

Våra utvalda taktila hjälpmedel för fokus och lugn i klassrummet.

taktila hjälpmedel

Tangle Prova-på-kit

Stärker fokus och koncentration och kan minska stress

Testa våra mest uppskattade taktila hjälpmedel - Tangle Jr, Tangle Jr Fuzzies och Tangle Relax Terapi

Only for Heroes