fbpx
Fokus på läsförståelse vid dyslsexi

Fokus på läsförståelse vid dyslexi

Vad är dyslexi?

Dyslexi innebär svårigheter med avkodning vid läsning. Avkodning är den tekniska delen i läsningen – dvs förmågan att läsa ihop bokstäver till ord. För att detta ska fungera bra i t.ex. en inlärningssituation krävs att läsningen är automatiserad, dvs att man inte behöver tänka på HUR man ska göra varje gång man läser. Många med dyslexi har också svårt att stava, men i den här texten kommer jag att fokusera på läsförmågan.

Jag brukar jämföra att lära sig läsa med att lära sig cykla. För att du ska kunna cykla krävs att du kan koordinera armar, ben, bål och balans, för att trampa, styra och inte ramla. När du väl “knäckt koden” behöver du inte fundera över hur du ska göra varje gång du ska cykla, utan istället kan du koncentera dig på att hitta dit du ska, och att hålla koll på trafiken. Om du hela tiden behövde tänka “vänster fot, höger fot, bromsa, svänga åt vänster med vänster arm…”, så skulle du vara en riktig trafikfara!

För att lära oss läsa behöver vi lära oss att AVKODA, dvs läsa ihop bokstäver till ord. Och inte nog med det – för att läsa med kvalitet krävs att avkodningen går snabbt och automatiskt. Avkodning är en riktigt komplicerad process. Egentligen är det ett mirakel att vi människor klarar det, men den som inte har dyslexi behöver inte tänka på HUR läsningen ska gå till. Precis som i cyklingsexemplet ovan, kan istället fokus ligga på annat: t.ex. att förstå, bearbeta och komma ihåg det man läst.En person med dyslexi, däremot, behöver kämpa mer för att läsa texten. Läsningen är inte automatiserad.

Vad är avkodning?

För att förklara skillnaden mellan avkodning och läsförståelse vill jag ge ett exempel. Försök läsa den här meningen högt:

Metsässä on paljon puita

Hur gick det? Visst klarade du av att avkoda texten, dvs läsa ut den högt eller tyst för dig själv. Men kunde du förstå vad du läste? Knappast (om du nu inte talar finska). Du har alltså avkodningen på plats, men inte läsförståelsen.

Nu kommer nästa mening, som jag vill be dig läsa högt:

ביער יש הרבה עצים

Hur gick det nu? Nej, som jag misstänkte – Om du inte behärskar hebreiska, så  klarar du inte att avkoda den här texten alls, för bokstäverna, symbolerna, är okända för dig.

För den som har dyslexi kan alltså en text vara “rena hebreiskan” innan man har lyckats avkoda den. Det räcker inte med att man vet vad bokstavssymbolerna står för, man måste också kunna läsa ihop dem till ord, och göra det snabbt och effektivt, för att läsningen ska flyta. De allra flesta individer med dyslexi KAN lära sig läsa med flyt och viss automatik, men det krävs mycket mer träning än för den som inte har dyslexi.

Läsförståelse och dyslexi

En dyslexidiagnos säger ingenting om förmågan till läsförståelse i sig. På gruppnivå har dyslektiker precis lika god förmåga läsförståelse som alla andra. Men eftersom läsningen tar mer tid och energi för den som har dyslexi, så finns en risk att läsförståelsen blir lidande – energin räcker inte riktigt till för att bearbeta och förstå texten. På sikt kan detta leda till att den som har dyslexi läser mindre än andra, vilket påverkar ordförrådet och läsförståelsen negativt. Det är därför det är så oerhört viktigt att den som har dyslexi får tillgång till olika hjälpmedel, t.ex inlästa läromedel, ljudböcker, läspenna och talsyntes. Om man kan lägga energin på förståelsen istället för på avkodningen, så blir resultatet så mycket bättre, och man ges samma förutsättningar att klara sig som alla andra.

Mer information om dyslexi hittar du Om dyslexi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!