fbpx

Resultat för: språkstörning

Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet

Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet är en webbaserad kurs för lärare i åk F-4, som ger dig en unik möjlighet att lära i det tempo, och på de tidpunkter som passar dig bäst. Inlärningen är interaktiv, och en stor del av den sker i verksamheten, genom övningsuppgifter. Klicka […]

Språkstörning i klassrummet

Kurs: Språkstörning i klassrummet Kort om kursen Under fyra actionfyllda kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för era elever med språkstörning eller språksvårigheter. För vem? Pedagoger i grundskolan. Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig: Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet. Goda […]

Språkstörning i förskolan

Kurs: Språkstörning i förskolan Kort om kursen Under fyra actionfyllda kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för barn med språkstörning eller språksvårigheter i förskolan. För vem? Pedagoger i förskolan. Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig: Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet. […]

Om språkstörning

Vad är språkstörning? Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna man kan ställa sig när man har fått höra att man har ett barn eller en elev med språkstörning.

Nio vanliga missförstånd kring språkstörning

Språkstörning – Nio vanliga missförstånd

Missförstånd och fakta om språkstörning En språkstörning innebär att förmågan att förstå och uttrycka sig språkligt är påtagligt nedsatt och kan yttra sig på olika sätt. Statistiskt sett finns det minst ett barn i varje skolklass med en språkstörning. Men trots att kunskaperna ökar, så lever många seglivade myter och missförstånd kvar. Här vill jag […]

Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning och reda

Stärka ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda

eller: Vad finns det för likheter mellan ditt ordförråd och ditt hem?  Vårt ordförråd kan (mycket förenklat) liknas vid ett hus eller en lägenhet, där vi förvarar föremål i olika skåp, lådor och hyllor. När vi får ett nytt föremål, behöver vi sortera in det på rätt ställe. Har vi oordning hemma så kommer vi […]

Leva med språkstörning

Leva med språkstörning

Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen. Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Därför brukar jag använda den här […]

Förstå matematikens språk med språkstörning

Matte och språk – hur hänger det ihop?

-Hur gamla är dina syskon? -Eeeh… trettio och nittio tror jag… Det svaret fick jag en gång från Anton, en mycket begåvad tioåring med grav språkstörning. Hur var det möjligt? Var det läge att skicka in familjen till Guinness rekordbok för världens genom tiderna största åldersskillnad mellan syskon? Eller hade Anton i själva verket ingen […]

Fokus på läsförståelse vid dyslsexi

Hur hjälper jag mina elever med läs- och skrivsvårigheter?

Den 6 mars 2020 är det åter dags för Europeiska Logopedidagen. Temat för året är läs- och skrivsvårigheter. Men vad innebär det egentligen att ha läs- och skrivsvårigheter? Och vad är det för skillnad på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? Och sist men inte minst: Hur hjälper jag mitt barn, eller mina elever som har […]

Lek och spel främjar barnens språkutveckling

Oroar du dig för ditt barns språkutveckling? Kanske har du uppmärksammat problem med det sociala samspelet? Eller har barnet svårt att göra sig förstådd i förskolan? Här får du logopedernas bästa tips på hur du genom lek och spel kan stärka den språkliga förmågan och bidra till barnets språkutveckling. Så hur kan man stärka den […]

NPF-säkra lärmiljön för optimal inlärning för alla.

Skapa en NPF-säkrad lärmiljö

För den som har svårt att reglera sin uppmärksamhet, sortera olika sinnesintryck eller förstå och komma ihåg information, kan en helt vanlig dag i skolan upplevas kaotisk. Detta tar energi från inlärningsprocessen och kan i många fall leda till utagerande beteende, eller att eleven blir hemmasittande och inte orkar gå till skolan. Genom anpassningar av […]

Kunskapsbank

Kunskapsbank Här samlar vi information om neuro­psykiatriska funktions­ned­sätt­ningar, tips och stöd, viktiga länkar och pedagogiska appar.

Språkliga utmaningar i förskolan, del 1

Språkliga utmaningar i förskolan, del 1 – Små förändringar – stora resultat! Kort om kursen Genom en kombination av föreläsning och workshop kommer våra duktiga logopeder förse personalteamet med verktyg att upptäcka och hjälpa barn med språkliga svårigheter, och ge en god språklig stimulans till alla barn. Kursen kan med fördel kombineras med vår workshop: […]

Handledning

Handledning Låt våra erfarna logopeder och specialpedagoger guida arbetslaget gällande NPF, språkstörning, dyslexi eller andra ärenden. Vi utgår alltid från verksamhetens behov när vi planerar handledning. Vi erbjuder handledning online eller på plats i verksamheten. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa er stärka er kompetens och skapa motivation inför förändring av […]

Utbildning

Utbildningar, webbkurser, föreläsningar och föräldracoaching Learning for Heroes I takt med att kunskapen om funktionsvariationer ökar så ökar också mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och ADHD. En diagnos är ingen “stämpel”, utan ett sätt att beskriva individens styrkor och svagheter. Genom den kunskapen vill vi kunna ge alla elever förutsättningar att […]

Affär

Only for Heroes går ihop med Funka Mera! Sedan starten 2016 har Only for Heroes satsat på att tillhandahålla specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. För att motsvara våra […]

Kurser/workshops

Kurser/workshops Språkliga utmaningar i förskolan, del 1 Workshop: Pedagogiskt språkligt material eller hyllvärmare? Ta vad ni har – gör vad ni kan! Workshop: Språk&Lek med logopeden Föräldracoachning: Språkutveckling i förskolan Kurs: Språkstörning i förskolan Kurs: Språkstörning i klassrummet

Webbkurser

Webbkurser Med våra webbaserade kurser kan du lära dig i det tempo och på de tidpunkter som passar dig bäst. Webbkurs: Språkstörning inkluderande verktyg i klassrummet

Om dyslexi

Vad är läs- och skriv­svårigheter och dyslexi för något? Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna man kan ställa sig när man har fått höra att man har ett barn eller en elev med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. (Källor: Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn) Läs mer på  Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS

Är du vänsterhänt eller har du ADHD

Är du vänsterhänt eller har du ADHD?

Jag är vänsterhänt, vilket beror på att min hjärna fungerar lite, lite annorlunda än hos högerhänta människor. Jag avviker alltså från den högerhänta normen. Jag har aldrig upplevt min vänsterhänthet som en sjukdom, och knappast en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder heller. I ärlighetens namn vet jag inte ens om det finns en diagnos som heter […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!