fbpx

Resultat för: dyslexi

Om dyslexi

Vad är läs- och skriv­svårigheter och dyslexi för något? Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna man kan ställa sig när man har fått höra att man har ett barn eller en elev med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. (Källor: Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn) Läs mer på  Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS

Fokus på läsförståelse vid dyslsexi

Hur hjälper jag mina elever med läs- och skrivsvårigheter?

Den 6 mars 2020 är det åter dags för Europeiska Logopedidagen. Temat för året är läs- och skrivsvårigheter. Men vad innebär det egentligen att ha läs- och skrivsvårigheter? Och vad är det för skillnad på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? Och sist men inte minst: Hur hjälper jag mitt barn, eller mina elever som har […]

NPF-säkra lärmiljön för optimal inlärning för alla.

Skapa en NPF-säkrad lärmiljö

För den som har svårt att reglera sin uppmärksamhet, sortera olika sinnesintryck eller förstå och komma ihåg information, kan en helt vanlig dag i skolan upplevas kaotisk. Detta tar energi från inlärningsprocessen och kan i många fall leda till utagerande beteende, eller att eleven blir hemmasittande och inte orkar gå till skolan. Genom anpassningar av […]

Kunskapsbank

Kunskapsbank Här samlar vi information om neuro­psykiatriska funktions­ned­sätt­ningar, tips och stöd, viktiga länkar och pedagogiska appar.

Handledning

Handledning Låt våra erfarna logopeder och specialpedagoger guida arbetslaget gällande NPF, språkstörning, dyslexi eller andra ärenden. Vi utgår alltid från verksamhetens behov när vi planerar handledning. Vi erbjuder handledning online eller på plats i verksamheten. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa er stärka er kompetens och skapa motivation inför förändring av […]

Utbildning

Utbildningar, webbkurser, föreläsningar och föräldracoaching Learning for Heroes I takt med att kunskapen om funktionsvariationer ökar så ökar också mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och ADHD. En diagnos är ingen “stämpel”, utan ett sätt att beskriva individens styrkor och svagheter. Genom den kunskapen vill vi kunna ge alla elever förutsättningar att […]

Affär

Only for Heroes går ihop med Funka Mera! Sedan starten 2016 har Only for Heroes satsat på att tillhandahålla specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. För att motsvara våra […]

Om språkstörning

Vad är språkstörning? Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna man kan ställa sig när man har fått höra att man har ett barn eller en elev med språkstörning.

Är du vänsterhänt eller har du ADHD

Är du vänsterhänt eller har du ADHD?

Jag är vänsterhänt, vilket beror på att min hjärna fungerar lite, lite annorlunda än hos högerhänta människor. Jag avviker alltså från den högerhänta normen. Jag har aldrig upplevt min vänsterhänthet som en sjukdom, och knappast en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder heller. I ärlighetens namn vet jag inte ens om det finns en diagnos som heter […]

Anna-Karin Arnald

Anna-Karin Arnald, förälder, logoped och entreprenör

Jag är förälder, logoped och entreprenör. I ungefär den ordningen, beroende på dagsform. Jag började jobba som logoped 1997. Det känns som en hel tidsålder sedan, och så mycket har hänt i mitt liv, i världen och inom logopedin sedan dess. Under min ”karriär” som logoped har jag mest träffat barn och ungdomar, med olika […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!